MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 8DC9 250KVA(Đời 2001)

  • MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 8DC9 250KVA(Đời 2001)
  • ĐỘNG CƠ: MITSUBISHI 8DC9
  • ĐẦU PHÁT :TAIYO
  • kÍCH THƯỚT:3400*1400*1800a
  • TÌNH TRẠNG: ĐÃ QUA SỬ DỤNG